Monin Sirop Kiwi 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Basilic 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Poire 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Fraise 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Lavande 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Pistache 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Litchi 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin Sirop Vanille PET 100cl
18,90 CHF 18,90 CHF 18.900000000000002 CHF
Monin Sirop Chocolat 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Morand Sirop Vanille 100cl
10,90 CHF 10,90 CHF 10.9 CHF
Monin Sirop Canelle 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Monin sirop d'Agave 70cl
18,90 CHF 18,90 CHF 18.900000000000002 CHF
Canadou Sirop de Sucre de Canne 70cl
10,90 CHF 10,90 CHF 10.9 CHF
Morand Sirop Noix de Coco 100cl
10,90 CHF 10,90 CHF 10.9 CHF
Morand Sirop Mojito 100cl
8,90 CHF 8,90 CHF 8.9 CHF
Morand Sirop Caramel 100cl
10,90 CHF 10,90 CHF 10.9 CHF
Giffard Agave Sirup 70cl
23,20 CHF 23,20 CHF 23.2 CHF
Monin Sirop Hibiscus 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF
Morand Sirop Framboise Arome 100cl
8,90 CHF 8,90 CHF 8.9 CHF
Monin Sirop Orgeat 70cl
15,95 CHF 15,95 CHF 15.950000000000001 CHF