1664 de Kronenbourg 5.5% VP 24x25cl
30,00 CHF 30,00 CHF 30.0 CHF
Asahi Super Dry 5,2% VP 24x33cl
48,00 CHF 48,00 CHF 48.0 CHF
Asahi Super Dry 5,2% fût 16L
74,75 CHF 74,75 CHF 74.75 CHF
Bavaria Gold 8.6% Boîte 24x50cl
32,40 CHF 32,40 CHF 32.4 CHF
Bavaria IPL 7% Boîte 24x50cl
36,00 CHF 36,00 CHF 36.0 CHF
Bavaria Original 8.6% Boîte 24x50cl
32,40 CHF 32,40 CHF 32.4 CHF
Bavaria Original Malt 0.0% VP 24x33cl
26,40 CHF 26,40 CHF 26.400000000000002 CHF
Bavaria Premium 5% Boîte 24x50cl
25,20 CHF 25,20 CHF 25.2 CHF
Bavaria Premium 5% VP 24x25cl
18,00 CHF 18,00 CHF 18.0 CHF
Birra Menabrea La Bionda 4.8% VP 24x33cl
54,24 CHF 54,24 CHF 54.24 CHF
Boddingtons Draught 4,7% Fûts 30L
144,20 CHF 144,20 CHF 144.20000000000002 CHF
Brewdog Punk IPA 5,6% VP 24x33cl
62,88 CHF 62,88 CHF 62.88 CHF
Brugge Triple 8.7% VP 24x33cl
69,60 CHF 69,60 CHF 69.60000000000001 CHF
Calvinus Ambrée 4.8% VP 4X6 33cl
58,80 CHF 58,80 CHF 58.800000000000004 CHF
Calvinus Blanche Bio 4.8% VP 4X6 33cl
50,70 CHF 50,70 CHF 50.7 CHF
Cardinal Spéciale VC 24x33cl
38,40 CHF 38,40 CHF 38.4 CHF
Carlsberg 5% VP 24x33cl
43,20 CHF 43,20 CHF 43.2 CHF